} -->

Zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave personale në bankë mund ta kontaktoni përmes:

 

Telefonit: 038-240-230-100,

E hënë – E premte

Prej 08:00 deri 16:00

 

E-mail adresa: 

info@nlbprishtina-kos.com


Call Center dhe Shërbimi për Klientë

 

Në rast të humbjes apo vjedhjes së kartelës, klientët duhet të thërrasin në numrin 038-240-230-100 dhe 038-744-100, ose nepermjet email-it callcenter@nlbprishtina-kos.com, ndërkaq për sygjerime apo ankesa mund të na thirrni në numrat e mësipërm apo të na shkruani në email adresën sherbimiperkliente@nlbprishtina-kos.com

Vende pune

Konkurs - Zyrtar për kredi Retail në Filialin e Bankës në Ferizaj

Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara

  • Diplomë universitare në lëmin e ekonomisë, financave, kontabilitetit, administrimit të
    biznesit ose lëmi të ngjashme;
  • Obligohet se paku 2 vite përvojë në shërbimet me klientë;
  • Njohuri të mirë të financave;
  • Shkathtësi kompjuterike posaçërisht në Excel;
  • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese;
  • Preferohet njohja e gjuhës angleze.
  • Njohuri të avancuara të Microsoft Office.

Më shumë...