} -->

Zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave personale në bankë mund ta kontaktoni përmes:

Telefonit: 038 744 000,

E hënë – E premte

Prej 08:00 deri 16:00

E-mail adresa: 

info@nlbprishtina-kos.com


Vërejtje !!!

Në rast të humbjes apo vjedhjes së kartelës, klientët duhet të thërrasin në numrin
038-240-230-100.

Oferta për qytetar

Oferta për korporata

pako-www-front

e - bankingu

ico-nlb klik

Vizitkarta

nlblogo-vc

Rr.Kosta Novakoviq p.n.
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës
T:+381 38 240230 ext. 000
E:info@nlbprishtina-kos.com

Aktuale

posteri-Kredi-www-left

posteri-Pako-www-left