} -->

Zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave personale në bankë mund ta kontaktoni përmes:

Telefonit: 038 744 000,

E hënë – E premte

Prej 08:00 deri 16:00

E-mail adresa: 

info@nlbprishtina-kos.com


Call Center

Në rast të humbjes apo vjedhjes së kartelës, klientët duhet të thërrasin në numrin
038-240-230-100 dhe 038-744-100.

Oferta për qytetar

Oferta për korporata

pako-www-front